Συσκευή χλωρίωσης νερού με αλάτι smart 35gr/lt

Περιγραφή

Συσκευή χλωρίωσης με διάσπαση του αλατιού στα χημικά συστατικά του