Καλώδιο σύνδεσης κάψουλας με συσκευή χλωριωσης evobasic 10/15 μήκους 3 μέτρων

Κατηγορία:

Περιγραφή

καλώδιο σύνδεσης κάψουλας με συσκευή evobasic 10/15 μήκους 3 μέτρων