Καλώδιο σύνδεσης κάψουλας με συσκευή evobasic 20/25 μήκους 3 μέτρων

Κατηγορία:

Περιγραφή

καλώδιο σύνδεσης κάψουλας με συσκευή evobasic 20/25 μήκους 3 μέτρων