Καλώδιο σύνδεσης κάψουλας με συσκευή evobasic 20/25 μήκους 1,5 μέτρου

Κατηγορία:

Περιγραφή

καλώδιο σύνδεσης κάψουλας με συσκευή evobasic 20/25 μήκους 1,5 μέτρου