Υδροθερμική - Κατασκευή & Συντήρηση Πισίνας
Όπου κυλάει νερό…
 • Ελληνικά
 • English


Καταπολέμηση της Legionella

Η Redox Hellas καινοτομεί στην καταπολέμηση του βακτηρίου της Legionella, χρησιμοποιώντας το DUOZON 100L. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό, πατενταρισμένο προϊόν, που βασίζεται στο σταθεροποιημένο διοξείδιο του χλωρίου. Το διοξείδιο του χλωρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για απολύμανση επιφανειών με μεγάλη αποτελεσματικότητα προστατεύοντας από κάθε είδους βακτήριο και ιούς, όπως τον ιό COVID -19 (Κορωνοϊός), σύμφωνα με πρόσφατη σχετική οδηγία της IATA για την απολύμανση των αεροδρομίων.

Τί είναι η Legionella?

Η νόσος των Λεγεωναρίων προκαλείται από αερόβια βακτηρια που ανήκουν στην οικογένεια Legionella pneumophila. Η νόσος προσβάλλει κυρίως το αναπνευστικό σύστημα και μπορεί να αποβεί θανατηφόρος σε άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό. Στις ΗΠΑ αναφέρονται από 8.000 έως 18.000 περιπτώσεις προσβολής από τη νόσο ετησίως.

Legionella1

Η Legionella αναπτύσσεται σε υδάτινα συστήματα, όπως σε δίκτυα νερού, ζεστού νερού χρήσης, πύργους ψύξης, συστήματα SPA, σε παγομηχανές, αφυγραντές, air condition, συντριβάνια, κολυμβητικές δεξαμενές κλπ. Το βακτήριο της Legionella αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες από 20°C εώς 45°C. Εκτός από τη θερμοκρασία άλλοι παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη της είναι οι επικαθίσεις από άλατα, λάσπη και σκουριά.

Οι πλέον συνήθεις πρακτικές που εφαρμόζονται κατά της Legionella μαζί με τα μειονεκτήματα τους παρουσιάζονται παρακάτω.

Θερμικό Σοκ

Κατά το θερμικό σοκ το νερό θερμαίνεται στους 65οC και ανακυκλοφορεί στο δίκτυο για 3 μέρες. Διαδοχικά θα πρέπει να ανοίγονται όλες οι καταναλώσεις και να μετριέται η θερμοκρασία σε επίπεδα άνω των 60οC.

Legionella2

Θερμικό Σοκ

Μειονεκτήματα Μεθόδου:

 1. Μεγάλη Κατανάλωση Ενέργειας
 2. Κίνδυνος Εγκαυμάτων
 3. Καταπόνηση σωληνώσεων
 4. Δημιουργία διαβρώσεων στις μεταλλικές επιφάνειες
 5. Δημιουργία επικαθίσεων αλάτων
 6. Μείωση της απόδοσης των χημικών προσθέτων που χρησιμοποιούνται
 7. Υπερθέρμανση Η/Μ εξοπλισμού
 8. Αδυναμία συστημάτων να ανταποκριθούν σε μεγάλες θερμοκρασίες

Χλωρίωση

Το νερό θα πρέπει να υπερχλωριωθεί στα 20ppm (0.3ppm είναι το όριο του ποσίμου) και να ανακυκλοφορήσει στο δίκτυο για δυο τουλάχιστον ώρες.

Μειονεκτήματα Μεθόδου:

 1. Δύσκολη η διατήρηση του χλωρίου σε υψηλές θερμοκρασίες
 2. Το χλώριο είναι διαβρωτικό σε τόσο μεγάλες συγκεντρώσεις
 3. Δυσκολία στην αποχλωρίωση των 20ppm
 4. Η χλωρίωση είναι συνάρτηση του PH
 5. Απαίτηση πολλώv εργατοωρών
 6. Αδυναμία καταπολέμησης της Legionella εντός του βιοφιλμ

Μη σταθεροποιημένο Διοξείδιο του Χλωρίου

Legionella3Αποτελεί την πλεόν αποτελεσματική λύση για την καταπολέμηση του βακτηρίου, αφού και σε μικρές συγκεντρώσεις μπορεί και καταστρέφει τη Legionella.

Τα μειονεκτήματα της μεθόδου:

 • Αποτελεί μείγμα δυο προϊόντων που είναι εκρηκτικά μεταξύ τους
 • Θα πρέπει τα δυο χημικά να δοσολογούνται ισόποσα. Σε αντίθετη περίπτωση προκύπτουν οργανοχλωριωμένα παράγωγα
 • Οι βαλβίδες έγχυσης των χημικών πρέπει να καθαρίζονται συνεχώς.
 • Η εφαρμογή απαιτεί εξειδικευμένο και ακριβό εξοπλισμό. Ο έλεγχος του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό.

DUOZON 100L

Η Redox Hellas καινοτομεί στην απολύμανση επιφανειών από ιούς και βακτήρια καθώς και στην καταπολέμηση της Legionella, χρησιμοποιώντας το DUOZON 100L. Το Duozon 100L είναι πατενταρισμένο προϊόν, που βασίζεται στο σταθεροποιημένο διοξείδιο του χλωρίου.

Πλεονεκτήματα:

 1. Αποτελεί ενιαίο προϊόν, έτοιμο προς χρήση
 2. Δεν απαιτεί ακριβό και εξειδικευμένο Η/Μ εξοπλισμό για την εφαρμογή του
 3. Δεν απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό για τον έλεγχο της εφαρμογής
 4. Αποτελεσματικό σε ευρύ φάσμα του pH (4-10)
 5. Αποτελεσματικό ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις
 6. Οικονομικό κατά τη χρήση του
 7. Οξειδώνει το βιοφίλμ που αναπτύσσεται στα τοιχώματα των αγωγών και των δεξαμενών
 8. Δεν επιτρέπει την ανάπτυξη καρκινογόνων ενώσεων
 9. Άοσμο
 10. Προϊόν υψηλής συγκέντρωσης
 11. Δεν είναι εκρηκτικό προϊόν
 12. Πιστοποιημένο κατά NSF για την καταλληλότητα ως προς την πόσιμη χρήση
 13. Πιστοποιημένο προϊόν ως προς την αποτελεσματικότητα έναντι του βακτηρίου της Legionella.

ydrothermiki-redox2